Odstąpienie od Umowy i Reklamacje

1. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru na odległość (tj. zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie fjallraven-shop.pl i zwrócić Towar bez podania przyczyny) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 (czternaście) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, muszą Państwo poinformować nas (fjallraven-shop.pl, 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 11, e-mail: sklep@fjallraven-shop.pl ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (link do wzoru poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

 4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany towar, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

 5. Przyjmujemy do zwrotu jedynie artykuły zakupione w sklepie internetowym fjallraven-shop.pl. Wszystkie nieużywane artykuły winny być zwracane w oryginalnym opakowaniu z nadal przymocowanymi etykietami produktowymi. Prosimy również pamiętać o zwrocie paragonu zakupu.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący, nie podlegają one zwrotowi. Przesyłki odsyłane na koszt odbiorcy lub płatne przy odbiorze nie będą przyjmowane.

 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Proszę odesłać lub przekazać nam zakupioną rzecz (adres: fjallraven-shop.pl, 70-800, Szczecin ul. Przestrzenna 11) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14dni.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  • umowy zawartej na aukcji publicznej.

 10. Formularz do pobrania – Formularz Odstąpienia Od Umowy
 11. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

adresat: fjallraven-shop.pl, 70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 11, e-mail: sklep@fjallraven-shop.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) / oświadczenie następującej usług i (*)

Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*)

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

Adres konsumenta (-ów)

Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

2. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące towarów

 1. Fjallraven-shop.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: fjallraven-shop.pl Katarzyna Czaja, ul. Przestrzenna 11, 70-800 Szczecin, e-mail: sklep@fjallraven-shop.pl Sklep fjallraven-shop.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 3. Fjallraven-shop.pl nie jest producentem Towarów i nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 4. Kupujący przesyłając produkt do reklamacji zobowiązany jest do jego odpowiedniego przygotowania tj. umożliwienia rozpatrzenia reklamacji/jego oględzin. Produkt nie może być brudny, cuchnący, zabłocony, niekompletny. W przypadku braku możliwości dokonania oględzin produkt zostanie odesłany do Kupującego bez rozpatrzenia reklamacji.

 5. Zgłoszenie reklamacyjne  prosimy złożyć na wypełnionym czytelnie formularzu.

 6. Formularz reklamacyjny do pobrania Formularz Reklamacyjny

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium